Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy on v. 1992 toimintansa aloittanut oululainen arkkitehtitoimisto. Toimistossamme työskentelee neljä arkkitehtia.

Toimialueemme on koko maa. Suurin osa kohteistamme sijaitsee Oulun, Seinäjoen ja Vaasan alueilla.

Päätoimialamme ovat asuntosuunnittelu sekä peruskorjaus-, toimitila- ja aluesuunnittelu sekä kasvavana osa-alueena myös erityyppiset palvelutalohankkeet.

Toimintamme perustuu vahvasti asiakaslähtöiseen ajatteluun sekä sujuvaan yhteistyöhön kaikkien hankkeissa mukana olevien tahojen kanssa.
Vain hyvällä yhteistyöllä ja sen kautta tulevalla luottamuksella voidaan päästä hyvään, asiakkaan tarpeita tyydyttävään lopputulokseen.

Käytössä olevat työkalumme ovat luonnospaperi ja tussikynät sekä verkossa toimivat AutoCad Architecture, AutoCad Revit ja AutoCad LT ohjelmistot.